Skarabello fotografie to wielotematyczna galeria fotografii amatorskiej. Autor zdjęć: Skarabello. Strona zawiera obecnie ponad 500 zdjęć w wysokiej rozdzielczości. Zdjęcia na tapetę pulpitu. Widoki, krajobrazy, zwierzeta, makro, zachody słońca, taniec, burze, kwiaty. Zdjecia objęte są prawem autorskim.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I GÓRSKIE DRIFTINGOWE MISTRZOSTWA POLSKI. Kłodzko 20.8.2016. Fotorelacja z zawodów.

 
Last update: 2017.12.22

KONTAKT W SPRAWIE ZDJĘĆ POD ADRESEM skarabello@interia.pl

Prawa autorskie zastrzeżone. Wykorzystywanie zdjęć w celach komercyjnych zabronione.
Dokonywanie jakichkolwiek zmian (np kadrowanie, maskowanie, wymazywanie,
wstawianie znaków graficznych lub tekstu) zabronione.
Powielanie, rozpowszechnianie w formie drukowanej lub elektronicznej wyłącznie za zgodą autora.
Publikacja na innych stronach www wyłącznie z podpisem: "foto. Skarabello".
Autor zdjęć wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęć do prywatnego domowego użytku.

All rights reserved.
Use of photos for commercial purposes is prohibited. Making any changes
(cropping, masking, erasing, inserting logos or text etc.) is prohibited.
The copying, distribution in print or electronic form only with the permission of the author.
Publication on other websites only with the signature "photo Skarabello".
Photographer consents to the use of images for personal home use.

Alle Verlagsrechte vorbehalten.
Das Benutzen der Aufnahmen in kommerziellen Zwecken verboten.
Irgendwelche Veränderungen (z.B.: Bildausschneiden, Maskieren, Entfernungen,
Eintragen von Grafikzeichen und Texten) verboten.
Vervielfältigung und Verbreitung in gedruckter oder elektronischer Form ausschließlich mit Autorerlaubnis.
Veröffentlichung an anderen Webseiten nur mit der Unterschrift: „foto. Skarabello“.
Autor der Aufnahmen gibt seine Zustimmung zum Ausnutzen von Aufnahmen zur privaten häuslichen Anwendung.
XI Lądeckie Lato Baletowe
galeria zdjęć